Vergunningen

Als u wel eens geprobeerd heeft een eigen zaak te beginnen, dan weet u hoe lastig het is de nodige vergunningen los te krijgen. Er zijn zoveel regels waar u aan moet voldoen. U moet in de juiste categorie vallen. Als u een buitenbeentje bent, wordt het al gauw moeilijk. Kleine ondernemers worden op grote schaal tegengewerkt door het bestaan van de vergunningen. De grote jongens daarentegen lijken er weinig last van te hebben. Met name de milieu-vergunningen lijken tegenwoordig een weggeef-winkel: eenmaal afgegeven, dan is er verder geen controle. Dat kan ook niet, want de verantwoordelijke diensten zijn daar veel te klein voor. Overbelast en onderbezet. Zelf ook gebonden aan teveel regels. De centralistische controle-instanties zijn alleen in staat de eenvoudig-te-pakken kleine ondernemer een winkelsluiting op te leggen. Tegen de grote bedrijven zullen zij nooit iets doen, anders dan het opleggen van een belachelijk lage boete.

Bij kleureneconomie draaien we alles, zoals u al zult raden, om. Er is geen centrale overheid die erover gaat wie wel of niet wat mag. U mag alles. Maar u draagt ook de verantwoordelijkheid. En alles wat u doet wordt nu wel gezien. U kunt niet meer ’s nachts bij harde wind een partijtje gas lozen. Er blijkt immers gelijk dat u “wat mist”.

Zowel de afgifte van de vergunning als de controle erop zijn gedecentraliseerd. De enige die bepaalt of een bedrijf verder kan met zijn activiteiten zijn de toeleveranciers en anderen in de bedrijfscirkel. Er zijn miljoenen ogen en oren die allemaal inzage hebben in de gang van zake. Geen centrale overheid die dit werk toch niet blijkt te kunnen, maar een transparant, publiek netwerk van mensen die samenwerken. Tezamen gunnen zij u uw vergunning! Eén gevalletje “Brent Spar” en u bent hem direct kwijt.