Technologie

Het winstmotief en het voeren van oorlogen zijn algemeen erkende oorzaken achter nieuwe technologische ontwikkeling. De belangrijkste wordt echter miskend: de pure creativiteit van de onderzoeker. Er zijn de afgelopen jaren nogal wat ideeën ge-blackshelved: baanbrekende technologie verdwijnt achter slot en grendel omdat anders de machtsbalans verstoord wordt. Hier zijn een aantal technische ontwikkelingen met grote mogelijkheden maar een kleine bekendheid. De overeenkomst is dat ze allemaal worden tegengewerkt door de huidige markt omdat er niets aan te verdienen valt.

Effectieve Micro-organismen

Centraal in de kleureneconomie staat natuurlijk de cirkel. Het sluiten van de cirkel gebeurt vaak via compostering. Essentieel daarbij zijn micro-organismen, die op moleculair niveau de structuur van de stof veranderen. Met het Japanse “wondermiddel” EM (effectieve micro-organismen) . Het is een mengsel van natuurlijk voorkomende organismen dat biologische processen optimaliseert. Composteren kan plaatsvinden in twee maanden in plaats van in zes. Ook voor levende planten, dieren en ook mensen is EM een geschikt supplement. Alle organismen die er in EM zitten, heb je al in je darmen. Maar je hebt ook minder prettige (aerobe) organismen en daarvan hebben we er meestal teveel. Door EM te nemen, kun je de balans tussen anaerobe en aerobe organismen herstellen. EM technologie is alleen geschikt bij een landbouw zonder gif en kunstmest, dus dat komt allemaal weer perfect uit. Meer informatie via www.eminfo.nl