Accijns

Accijns is een speciale belasting op consumptiegoederen die weliswaar zijn toegelaten, maar waarvan het gebruik wordt ontmoedigd. Met name tabak en alcohol zijn bekend om hun acccijns, maar ook benzine valt eronder. Laten we zien wat er in principe nodig is aan accijns voor elk van deze producten voordat we de bijl laten vallen op dit impopulaire begrip.

Alcohol (zie Alcohol) wordt al een stuk duurder, met name vanwege het enorme waterverbruik van de bierfabrikanten, de hoge transportkosten en de verre bronnen van de grondstoffen. Als er lokale alcoholhoudende drank geproduceerd kan worden op afdoende schaal dan zal de prijs zo hoog zijn dat een extra accijns voorlopig niet nodig is.

Brandstoffen zijn veel extremer: hoewel net iets duurder (in Rood) per liter, ligt het verbruik veel hoger. Vergeleken met de prijs in Euro’s zal benzine ongeveer minstens tien maal zo duur worden. Accijns is overbodig.

Tabak is een verslavend en ongezond product dat wordt geïmporteerd. Ik voorzie dat we alleen nog Blauw en Rood zullen betalen. De inhoud van asbakken terugsjouwen naar de tabaksplantage zie ik niemand doen. Dit zal de producenten en consumenten ertoe brengen over te stappen op mens- en milieuvriendelijker alternatieven, zoals Klein Hoefblad, Salie, Longkruid, Weegbree, Pepermunt en Rode Klaver. Ook hennep is te overwegen. In feite zullen we terugkeren naar de situatie van voor 1600, toen Nederland nog geen tabak kende en alleen zelf-gekweekte plantjes rookte. We zullen moeten afwachten of deze alternatieven accijns nodig hebben, hetgeen af zal hangen van een eventuele verslavende werking, effecten voor de gezondheid en de prijs.