Het totaalpakket kleureneconomie

Nu komt er een beetje een filosofische opsomming van alle belangrijke punten die de basis van kleureneconomie vormen. Het is niet de bedoeling dat je er de “lekkere hapjes” eruit pikt en de “lastige kronkels” laat zitten: het is een totaalpakket.

Dit totaalpakket staat eigenlijk niet ter discussie. Het is als het zaad van een boom: klein maar alles zit erin. Je hebt wel zelf invloed op de plek waar je de boom neerzet, welke grond, hoe je hem snoeit. Dat zijn de onderwerpen die in het derde deel aan bod komen, zoals belasting en verzekeringen. Daarover kunnen we van inzicht verschillen en dat is goed. Zo is er de keuze om toch te kiezen voor de universele kleureneconomie en er toch een eigen invulling aan te geven.

Alles leeft, alles is natuur

Alles wat leeft, heeft een begin en een eind. Alles wat blijft leven, leeft in een cyclus. Door de cyclus kunnen generaties elkaar opvolgen.

Dit geldt voor wezens als mensen en dieren, maar ook voor planten. Het geldt zelfs voor mineralen, planeten en sterren. Hun levenscycli zijn groter dan die van ons en worden dus vaak als niet-levend beschouwd. Ze zijn niet opgebouwd uit dezelfde elementen als wij: water, koolstof en zuurstof. Maar wat zou dat? Deze elementen zijn alleen maar een manier om energie te transporteren en er zijn er zeker nog een paar mogelijk.

Omdat we weten dat ze een begin en een eind hebben, leven ze.

De Waarheid

Er is maar één waarheid. Die kan op vele manieren gekend worden.

Wij als mensen hoeven de waarheid alleen maar te onderzoeken. Het gaat er niet om wie van ons de waarheid in pacht heeft. Niemand heeft dat. Iedereen is ondergeschikt aan de waarheid en ieders verhaal draagt evenveel bij aan de gehele waarheid.

Er is een oud Hollandse zegswijze die wordt gebruikt als twee personen wedijveren om het gelijk: de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Dat is echter maar een gedeelte van de waarheid: de werkelijkheid is de dualiteit van beide standpunten. Beiden hebben gelijk, vanuit hun eigen standpunt.

Het geheel

Het geheel is de kleinste eenheid die niet kan worden opgedeeld zonder het geheel te verliezen.

Yin-Yang, symbool van de dualiteit

De aardappel, de mens en de fiets zijn gehelen. Ook kleureneconomie is een geheel, waar je niet zomaar dingetjes uit kan halen om ze in je straatje te zetten.

Het geheel laat zich opdelen in de dualiteit en de drie-eenheid. De opdeling in de dualiteit is bekend van goed-fout, links-rechts meer-minder en zwart-wit. Het symbool Yin-Yang geeft aan dat de duale partners niet zonder elkaar kunnen bestaan.

Kleureneconomie heeft een voorkeur voor de opdeling in de drie-eenheid. Ook hierbij blijft het geheel behouden.

Drie-eenheid

Alle drie-eenheden zijn hetzelfde

Het maakt niet uit of je de drie-eenheid Rood-Groen-Blauw of een andere kiest. In dit geval:

Rood: energie.

Licht, leven, liefde, warmte, arbeid. Planten, dieren, zaden, mensen en kunst.

Rood groeit tijdens het leven en neemt aan het einde weer langzaam af, zoals de zon opkomt, keert op het hoogste punt en weer ondergaat. Rood is de warmte van een kachel, het licht van een lamp, de kracht van een schot en de liefde van je vrouw.

Groen: levende materie. Alles wat gerecycled wordt.

Groen vind je in voeding, water, aarde, compost. Groen is de bouwstof van het leven, de schoot van de aarde, je wieg en je graf. Groen is het blad aan een boom, ook al is het geel op het moment dat het valt. Groen is het zuivere water van de regen. Groen is de kleur van mest die je uitrijdt over het land.

Blauw: alle materie die uit haar levenscyclus is gehaald en niet bewust gerecycled wordt.

Doorgaans worden stoffen geloosd in water of lucht. Het kan ook van ver weg geïmporteerd zijn zodat het niet vanzelf terug komt in de oorspronkelijke cyclus. Blauw is de kleur van water, opgepompt uit diepe aardlagen. Blauw is de kleur van de vuilniszak, die wordt afgevoerd naar de vuilverbranding. Blauw is de kleur van de uitlaatgassen omdat er veel meer olie wordt verbrandt dan er nieuwe wordt gevormd.

Nu kent u de betekenis van de kleuren en het zal u niet ontgaan zijn dat de kleuren zijn gebaseerd op het onderscheid tussen energie en materie enerzijds, en het onderscheid tussen gesloten en niet-gesloten kringlopen anderzijds. Maar als we willen gaan rekenen, moeten we ook een basis hebben. Want hoe lang is een meter?

Zonnebloemolie

De energie in 100 gram zonnebloemolie rekenen we als 1 Rood. Dat is 3400 kJ of 810 kCal. De stof in diezelfde 100 gram zonnebloemolie rekenen we als 1 Groen. Als u de olie chemisch omvormt tot niet-afbreekbaar plastic, of u maakt het op een andere manier niet-recyclebaar, dan rekenen we de stof als 1 Blauw.

Evenwicht

Het zoeken naar evenwicht en balans op korte en lange termijn is het doel, is de weg.

Balans is herkenbaar aan het langdurig, dynamisch evenwicht tussen Rood, Groen en Blauw. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt en worden alle schulden vergeven. Het heeft immers geen zin schulden op schulden te stapelen. De onbalans is al duidelijk geworden. We hoeven de onbalans alleen maar te kennen, niet te vereffenen.

Als u “gewoon” met de Gregoriaanse kalender werkt kiest u waarschijnlijk 31 december of 30 juni. Als u met de 13-manen kalender werkt, hou het dan op 25 juli, de feestdag die “Dag buiten de Tijd” heet.