Uitkeringen

Uitkeringen zijn nodig voor iedereen die geen of onvoldoende eigen inkomen heeft. Ze worden verschaft door de Staat, de partij die gewend is om het geld naar believen van de ene naar de andere partij te schuiven.

Met kleureneconomie ligt het net iets anders. Het hangt er een beetje vanaf wat je afspreekt met je ‘ònderheid’, je dorpje. Je kan kiezen voor het basisinkomen, waarvan je de hoogte makkelijk kunt berekenen door de verwachte inkomsten (= oogst) te verdelen over het aantal inwoners. Je kan ook kiezen voor ‘ieder voor zich en eventuele tekorten aanvullen. Welke groepen mensen hebben we het dan over ?

We hebben kinderen, ouderen, zieken en werklozen (?). Dan zijn er daklozen, illegalen, wezen, gekken, noem maar op. We zijn gewend om iedereen in hokjes te delen maar in wezen zijn het allemaal mensen. Als ze een uitkering, of meer algemeen, hulp nodig hebben dan is het omdat ze hun eigen boontjes niet kunnen doppen. In die zin is iedereen gelijk: niemand kan zonder een ander.

Het is dus een beetje aanmatigend om te stellen: je bent ouder / jonger dan zoveel en dus heb je dat en dat nodig. Welnee. Ieder mens is uniek en wie het niet trekt, heeft een handje nodig. Dat gaat niet op basis van statistiek of andere uiterlijke getallen. Komt bij: vanwege de vergrijzing kunnen we ons zoveel hang-ouderen echt niet meer veroorloven.