Arbeidsongeschiktheid

Ongeschikte arbeid, daar zijn mensen voor arbeidsongeschikt verklaard. Ongeschikte arbeid is de enige oorzaak van arbeidsongeschiktheid die we weg kunnen nemen. Dat werkt alsvolgt.

Kleureneconomie is een spel op zoek naar balans. Het heeft geen zin het maximale uit werknemers (ook al zo’n woord) te halen. Het maximale betaalt zich later uit in een tekort. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat is een kwestie van balans. Als u de balans vindt, blijft u lekker in het midden zonder van het ene uiterste in het andere te wankelen, als een dronken balletdanser.