Rente

Rente is verboden in de kleureneconomie. Klaar uit.

Voor de vorm zal ik nog even uitleggen met welke kulreden de kapitalisten rente heffen. Ze gaan ervan uit dat er groei is. (daar kom ik zo op terug). Met die groei kun je dus je geld gunstig investeren. Typisch voorbeeld is dan de boom, want die groeit ook, en na zoveel tijd is de boom zoveel gegroeid. Omdat het een appelboom is komen er steeds meer appels aan waarmee je steeds meer winst zult maken. De geldschieters lenen het geld aan jou uit. Dus konden ze er zelf geen boom voor kopen. Ze zijn de groei van de boom misgelopen. En dat is jouw schuld, want jij wou dat geld lenen. Ziedaar: rente is het compenseren van een gemist inkomen uit bezit. Want er is groei.

Nu zien ze dus 1 ding over het hoofd: er is ook houtrot. Wormen. Schimmelplagen. Er is niet alleen groei, er is ook verval. Dood.

Dat waren ze even vergeten. Een collectieve hersenstoornis noem je dat eigenlijk. Als de boom dood gaat, groeien er geen appels meer aan en dus is de investering verloren. Dat kan iedereen gebeuren. Maar niet degene die het geld uitleent: hij zit op een tevoren vastgesteld tarief van 7,6% rente per jaar, gegarandeerd. Of de boom nu leeft of sterft. En als de boom sterft, dan is de lener failliet en moet hij zijn huis uit, op straat, om de geldschieter tenminste iets van zijn centen terug te geven. De boom wordt door de volgende investeerder gekapt om plaats te maken voor een koelcel om appels uit Chili op te slaan….

Ik beweer niet dat rente onredelijk is: rente is irrationeel. Gebaseerd op bedrog. Een grove leugen. Daarom weiger ik te lenen. Eigenlijk moet ik ook stoppen met uitlenen…. zal ik al mijn geld van de bank halen ?

Het verhaal van het Laatste Tientje

Bekend is het verhaal van het Laatste Tientje. Het geeft aan hoe geld ontstaat en hoe we aan onze torenhoge, nooit meer terug te betalen schulden zijn gekomen.

Stel je voor, een man komt in een dorp waar geen geld is. Hij leent aan tien mannen elk tien doeko’s. Maar, als rente, moeten ze een jaar later elk elf doeko’s terugbetalen. Dat komt overeen met een rente van 10%.

Na een jaar zijn negen van de tien mannen in staat om elk elf doeko’s terug te betalen. De tiende man heeft echter maar één doeko. Hij komt een tientje tekort! Rara hoe kan dat?

In het dorp zijn maar 10 x 10 = 100 doeko’s uitgegeven. De tien mannen moeten die terugbetalen, plus de rente. De rente is 10% van 100 doeko’s ofwel 10 doeko’s. In totaal moeten er dus 110 doeko’s worden terugbetaald, maar er zijn er echt maar 100.

De laatste 10 doeko’s zorgen voor het eerste faillissement, of, heel royaal, het mag een jaar later alsnog worden terugbetaald. Maar dan betaal je dus wel 10% rente over 110 doeko’s, want dat is de schuld na 1 jaar. Kunt u voorspellen of de man de doeko’s een jaar later wel heeft?