Earth Charter

Het Earth Charter is een mooi initiatief waarin allerlei principes worden omschreven en gebundeld. Qua organisatie is er een Steering Committee met hoge omes. Dan is er een uitvoerende organisatie die de documenten prepareert en waar je een training kunt krijgen.

De problematiek die de Earth Charter wil oplossen is de problematiek waar de hele aarde voor staat. Kleureneconomie is een manier om deze problemen aan te pakken. De principes beschreven in de Earth Charter omtrent de zorg en verantwoordelijkheid voor alles wat leeft en de aarde als geheel, zijn fraai.

Wij laten het aan de deelnemers van kleureneconomie om tevens het Earth Charter te ondertekenen. Dit geldt dan als onderlinge afspraak tussen de deelnemers. Want wie is de schrijver van dit boek om u een afspraak, al is die nog zo fraai, in de mond te leggen?