Breuken

Breuken worden niet decimaal (0,25) weergegeven maar als breuk van 1/8, 1/4 of 1/2. Een notatie als [0,125R 0,5G 1B] wordt anders zo onduidelijk en onleesbaar. Dan liever [1/8R 1/2G 1B]

  • 0,5 is 1/2
  • 0,25 is 1/4
  • 0,125 is 1/8
  • kleiner dan 1/8 tellen we voorlopig niet, want zo nauwkeurig is de berekening van energie echt nog niet.
  • De enige andere mogelijke breuken zijn nog: 3/8, 5/7 en 7/8. Er zijn maximaal 7 breuken in dit systeem, terwijl met de kommagetallen er wel 99 mogelijk waren.

Dit is eigenlijk heel eenvoudig en is echt makkelijker dan het lijkt. Logisch, want in de Oude Dynastie van de Egyptenaren werd het ook gebruikt voor breuken.

Dit systeem lijkt precies op het Egyptische systeem van breuken, bekend als Dyadische Fractisch. De reden hiervoor is is dat de moderne mens zover is afgedwaald van begrip van getallen, terwijl iedereen ze kris-kras gebruikt, dat het systeem eenvoudiger moet en je uit het hoofd moet kunnen rekenen: 1/2 * 1/4 = 1/8. Als je schrijf 0,50 * 0,25 dan komt bijna niemand op 0,125.