Concurrentie

Concurrentie is een gewoonte ontstaan uit afgunst. Mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet en daarom halen we de meest onmogelijke foefjes uit. Ik heb gewerkt op scholen. Nu mocht je nooit slecht nieuws naar buiten brengen (het bekende klokkenluiden) want dan kwam de reputatie van de school in gevaar en daarmee de aanwas nieuwe zieltjes. Oorzaak: de andere scholen houden hetzelfde beleid erop na. Scholen concurreren met elkaar, ze moeten wel.

Er zijn nog wel meer voorbeelden te noemen van concurrentie die overduidelijk nergens voor nodig is. Maar welke concurrentie zou wel “goed” te noemen zijn. Als een melkfabriek melk wil verkopen op een markt die 1000 km weg ligt, is het logisch dat zij zich uit de markt prijzen, ten opzichte van de lokale boeren.

Met kleureneconomie valt concurrentie geheel weg. Toch is er sprake van prijsverschillen. Ver weg heeft nooit een concurrentie-voorsprong. Want het komt van te-ver weg. Door de veel hogere brandstofprijzen, gebaseerd op de energetische waarde, wordt het slepen met veel spullen over grote afstanden ontmoedigd. Toch is het mogelijk bananen te kopen. Maar moet je nu echt elke dag boontjes uit Afrika eten ?