Meer richtlijnen Wijzigen

Respecteer de Cyclus

Mensen organiseren zich in cirkels waarbij er voor ieder voldoende plaats is. Niemand heeft alleenrecht op het midden van de cirkel. Alle productieprocessen zijn georganiseerd in een cyclus, anders vormt ze geen organisme dat een organisch eindproduct realiseert. Dat betekent dat bij de productie al wordt bedacht hoe het uiteindelijk weer zal worden afgebroken en gerecycled.

Het nalaten van de plicht tot recycling is geen halszaak maar wordt slechts aangegeven met de kleur ‘blauw’ in plaats van groen.

Pas op voor de smurfen!

Als u alleen maar goederen overneemt die bestaan uit blauw loopt u het risico zoveel blauw te verzamelen dat u zelf, figuurlijk, in een smurf verandert.

Is er op uw erf niets vruchtbaars meer over, zodat u geen groente kunt verbouwen, dan bent u een smurf. Uw dieren hebben niets te eten hebben en uw kinderen lijden honger. U wordt afhankelijk van de hulp van buren. Zij zullen u helpen, tenzij ook zij smurfen zijn geworden.

Verantwoordelijkheid en overdracht

Kleureneconomie kent geen bezit: de aarde is de aarde en alle bewoners maken evenveel aanspraak op haar gebruik. Ieder die op aarde is geboren is aardbewoner. Iedere aardbewoner kan de verantwoordelijkheid krijgen voor bepaalde goederen, velden, dieren. Dit is echter geen “eigendom” want er is geen sprake van alleenrecht.

De verantwoordelijkheid kan worden overgedragen in een zogenaamde “handels” transactie. Ook de plaats van goederen kan wijzigen maar in geen geval is er sprake van bezit.

Denk maar aan de situatie met kinderen. Het zijn weliswaar úw kinderen. Ze zijn uw verantwoordelijkheid. Maar ze zijn niet uw bezit. U mag er niet mee doen wat u wilt, want ze zijn zelfstandige, waardige wezens.

Openheid en transparantie

De volledige waarheid kan alleen worden gekend als er volledige transparantie is. De gezamenlijke situatie en de individuele situatie kunnen alleen worden gekend als alle gegevens over alle transacties volledig openbaar toegankelijk zijn.

Tijd, ruimte en geld

Arbeid kan niet worden gemeten in tijd, maar alleen in ruimte. Zo is het voor de hoeveelheid arbeid verzet door transport niet van belang hoe snel het transport plaatsvindt: in beide gevallen wordt er evenveel arbeid verricht. Dat is een fysische wetmatigheid. Bij sneller transport wordt meer energie verbruikt, wat vaak een verspilling betekent. Langzamer is zuiniger, maar de tomaten moeten nog wel vers zijn natuurlijk. Het afwegen van de meest optimale vervoersmethode is nogal een kunstje.

Tijd is kunst

Een Maya-wijsheid die ook zou kunnen betekenen: op tijd is de kunst. Tevens betekent dit dat tijd in ieder geval geen geld is.

Ruimte is geld

De zon straalt op de hele aarde en het is aan de aarde om zijn energie op te vangen en vast te houden. Dit gebeurt in de vorm van leven. Hoe meer ruimte iets inneemt, hoe meer energie het opvangt en hoe ‘roder’ het dus wordt.

De oppervlakte van de aarde moet zo nuttig mogelijk worden benut. Nuttig betekent in ons geval: energie-productief. Planten. Leven. Akkers leveren dus rood op, voeding. Bossen bestaan uit leven. Rood. Nuttig. Distributiecentra, wegen en kantoren nemen ook ruimte in maar leveren geen energie op. Dit is ongunstig. Het oppervlak dat met levenloze objecten is bebouwd zal weer afnemen tot redelijke, evenwichtige proporties.

Patenten en ontdekkingen

Alle informatie is vrij beschikbaar. Ook “uitvindingen” zijn slechts een ontdekking van een reeds bestaande universele wet en behoren niet uitsluitend toe aan degene die hem “als eerste” ontdekte. Patenten en ontdekkingen worden dus niet erkend als een individueel recht maar als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Recht en politiek

Alle regels kunnen alleen door de cirkels worden aanvaard, waarna grotere cirkels van cirkels de mogelijkheid hebben dezelfde regels nogmaals te bekrachtigen. Regels worden dus bottom-up, van onderaf gedragen. Iedereen is het er dus in principe mee eens, anders gaat het niet door.

Als er geen overeenstemming is over een besluit wordt er doorgesproken totdat de tijd rijp is voor besluitvorming

Van “bovenaf “ kunnen geen regels worden opgelegd. Een meerderheid kan geen wil opleggen aan een minderheid. Het hele idee van een hiërarchische rangorde vervalt en wordt vervangen door de cirkel waarin ieder zijn plaats heeft.