Permacultuur

Permacultuur is een samenvoeging van de begrippen permanent en argiculture. Het geeft aan dat het land altijd bewerkt zou moeten worden en dus nooit braak ligt. Maar het gaat veel verder.

Bill Mollison is de geestelijke vader van de permacultuur. In het Handboek Ecologisch Tuinieren wordt de systematiek zo uitgelegd:

Hij […] zag in dat het bos onophoudelijk in productie is, enkel en alleen draaiend op de energie van de het invallend zonlicht en een vruchtbare bodem. Er is geen extra energie-inbreng en ook geen afval.

Deze systeem-gedachte ligt ook aan de basis van de Visie van Enschede, een document van jonge aankomend ingenieurs dat diende als uitgangspunt voor het ontwerp van kleureneconomie. Permacultuur en kleureneconomie hebben dus dezelfde ideologische basis. We kunnen bij voorbaat stellen dat de landbouwtechniek en het economisch systeem voor elkaar geschapen zijn. Optimaal gebruik van energie, gesloten kringlopen en samenwerking zijn principes die je in beiden zult aantreffen.