Alcohol komt voor in talloze drankjes die eigenlijk allemaal bekend zijn om hun herkomst per streek. De laatste jaren begint dat weer wat af te nemen, sinds wijn uit Chili en Zuid-Afrika kan wedijveren met de Franse. Voor Nederland verwacht ik dat het aantal wijnboeren zal toenemen, vooral omdat bekend is dat hier van oudsher al wijn werd geproduceerd. Ook voor andere alcoholhoudende dranken verwacht ik dat we zullen teruggrijpen op de oorspronkelijke drankjes. Nederland wordt weer jeneverland. Bier is een Oost-europees product dat nu weliswaar populair is maar wat ook kan worden vervangen door de oorspronkelijke soorten zoals gruit en spontaan-gegist bier.