De productiecyclus van plantaardige olie

Economen dromen bij hun economie vaak van macro, meso en micro-niveau. Enkele voorbeelden op micro-niveau hebben we al gezien, zoals de keuze van vervoer en de prijslijst bij de groenteboer. Het volgende niveau heet meso : dat van de bedrijfscirkel. Hier werken de bedrijven met elkaar om samen een eindproduct te maken. In ons voorbeeld gaat het om de productie van plantaardige olie.

We hebben verantwoordelijkheid over een stuk van 1 hectare grond, ofwel 100 meter bij 100 meter. We gaan ervan uit dat er, in onze regio, 1400 kg zaad geoogst kan worden, 1400 kg = R 14.000. 1/10 deel daarvan gebruiken we als zaad voor het volgende seizoen.

De pitten bevatten volgens de tabel 2435 kJ per 100 gram, ofwel 6/8. Cirkel van zonnebloemolie Cirkel van zonnebloemolie

Onze handel leveren we grotendeels aan een aantal perserijen in de omgeving. We zouden het ook zelf kunnen doen, maar omwille van het voorbeeld verkopen we het.

Samen met onze afnemers hebben we afgesproken dat de olie voor de standaardprijs van R1 B1 G0 op de markt komt. Wij werken biologisch, zonder gebruik van gif of kunstmest.

De zonnebloemen leveren voldoende voor een opbrengst van ongeveer 600 kg olie. Tegen de afgesproken prijs is dat dus R6000 G6000 B0. De rest is pulp, dat wordt gecomposteerd. De perserij ontvangt daarvoor Groen. Zo is de cirkel van zowel de materialen, als de munten Groen, gesloten.

Een belangrijke plek in de cyclus heeft de consument, aangezien zij de olie opkopen en gebruiken, grotendeels voor consumptie. In principe is het zo dat alle toilet-gebruik in ons rekenvoorbeeld compost-toiletten gebruikt zodat alle materie behouden blijft en de consument het betaalde groen terug in de portemonnee krijgt. Mocht u dat onzinnig vinden, dan bent u waarschijnlijk niet bewust van enig mogelijk probleem met de voedingswaarde van onze dagelijkse voeding.

Marktprijzen komen dus tot stand door uit te gaan van standaarden in prijs van het eindproduct of de afzonderlijke deelproducten. Als er een energiewaarde niet bekend is, dan moeten de betrokkenen zelf maar tot een zo juist mogelijke verdeling zien te komen. Alleen als ze het samen eens zijn, kunnen ze samen een product op de markt brengen.