Voorbeelden van prijzen en transacties

Het gedeelte rond de kleuren vergt vaak enige gewenning. U bent wellicht gewend waarde te verwarren met de prijs (in euro’s) en die geeft nu eenmaal een erg simplistisch beeld van de werkelijkheid.

U zult moeten leren denken vanuit de cyclus van het product. Wordt de cyclus gesloten? Hoeveel energie is er nodig om het product te maken? Hoeveel energie komt er vrij bij het verval na de dood? Hoeveel energie moet er nog worden toegevoegd om het uiteenvallen op gang te brengen?

Als u antwoord heeft op deze vragen, of tenminste enige referentie, kunt u iets zeggen over de waarde. In de praktijk kan het zijn dat uw gemeenschap kiest voor een vraag & aanbod prijsmodel. Dan laat u gewoon de markt beslissen, net als u nu doet. Ook zijn er tabellenboekjes die een redelijk nauwkeurig beeld geven.

Mocht u daarentegen in uw cultuur gewend zijn om te onderhandelen over de prijs, dan kan dat ook blijven gelden met kleureneconomie. Dat heeft u zelf in de hand. Het enige dat er verandert is dat u drietal muntjes gebruikt voor de waarde in plaats van één. En, dat er aan elk een betekenis is toegekend, gebaseerd op de universele energie in zonnebloemolie. Daarover straks meer. Eerst een paar voorbeelden over de kleuren zelf.

De volgende voorbeelden gaan over de combinaties van kleuren die samen een prijs van een product vormen. U heeft de keuze uit een aantal alternatieven met elk een eigen prijs. Voorbeeld Vervoer

Voor elke vorm van vervoer is er een bepaalde prijs.

Op de fiets is dit uw verbruik: rood en groen: uw voeding.

Op de fiets is dit uw verbruik: rood en groen: uw voeding.

Met de auto verbruikt u rood en blauw en een stuk meer dan met de fiets.

Met de auto verbruikt u rood en blauw en een stuk meer dan met de fiets.

Gaat u vliegen dan is uw verbruik als bij de auto, alleen een stuk hoger.

Gaat u vliegen dan is uw verbruik als bij de auto, alleen een stuk hoger.

Eerlijk gezegd is de fiets nog veel goedkoper, want in tabel 1 op deze pagina staan de juiste verhoudingen volgens een externe bron.

Voorbeeld De Fles

U heeft een handeltje opgericht zodat u zelfgeperste zonnebloem- , mais- en hennepolie kunt verkopen. Welke flessen gebruikt u?

Een verpakking van karton en plastic Een verpakking van karton en plastic tezamen gegoten als een melkpak. Dit kan niet meer worden gescheiden dus geen recycling mogelijk.

Nieuw Glas Nieuw glas bestaat voor maximaal 50% uit gebruikt glas. Dus wordt maximaal 50% gerecycled. Wel kost het, vanwege het recyclen, meer energie.

Kruik Een kruik van aardewerk is wat zwaarder en kost wat meer energie om te maken. Maar de aarde kan ook weer gerecycled worden.

In deze voorbeelden is bewust geen gebruik gemaakt van getallen. Het gaat er maar om u enig gevoel te geven voor de kleuren. De grootte van de cirkels zegt eigenlijk genoeg.

Als concrete invulling is er een lijst gemaakt van veelgebruikte voedingsmiddelen en hun voedingswaarde. Dit is dus de hoeveelheid energie die er bij verbranding uit komt. Dit is een mooie aanzet om een beeld te geven van de hoeveelheid energie die erin is gestopt om het te maken. Als een voedingsmiddel meer energie kost om het te maken dan het oplevert, is het onrendabel. Dat wil niet zeggen slecht, maar alleen ongunstig. Als u in nood komt, schrap eerst de onrendabele producten en zie dan verder.

In de praktijk zal het betekenen dat de hier gegeven prijzen van met name dierlijke producten als vlees en vis veel te laag zijn. Ook prijzen van producten als kaas, boter en melk zijn hoger, maar in minder extreme mate. Voor de juiste waarde van de diverse producten is het van belang de kosten in ogenschouw te nemen, ofwel de voeding van het dier. Voor vis geldt dat ook de bijvangsten betaald moet worden. Ook hangt er een prijs aan de als visvoer dienende vissen in de viskweekindustrie.